Studentfest

Under våren, innan det är dags för studenten, brukar klassen ordna en studentfest.  På vissa skolor går flera klasser ihop och arrangerar den tillsammans.  Många av festerna har teman som styr utsmyckningen av lokalen och deltagarna klär ut sig. De flesta fester brukar börja med mat och dryck, följt av mingel/dans.

Oftast sker festen på lokal. Det kan antingen vara på en lokal som erbjuder både utrymme och mat eller så hyr man en lokal och ordnar själv med mat och dryck. Om man inte bokar en lokal där mat ingår är det oftast enklast att anlita en cateringfirma. Maten behöver inte vara avancerad, men det är ofta bra med ett ordentligt mål mat då festnatten säkert blir lång.

Finansieringen av studentfesten kan ske på olika sätt. Oftast betalas en biljettavgift . Ibland säljer eleverna biljetter till ”eftersläppet” där andra vänner är inbjudna för att finansiera festen. I många fall är även föräldrar med som betalande gäster under själva middagen.

Tänk på

  • Antalet restauranger som tillåter studentfester är begränsade i de flesta städer så det krävs ofta lång framförhållning när det gäller bokningen.
  • För att allt ska flyta smidigt är det bra att hyra in serveringspersonal som hjälper till med maten
  • Om ni hyr lokal där ni själva ska smyckar ut och ordnar mat och dryck;
  • Det är ofta smart att dela upp gruppen i olika grupper med ansvar för olika delar av festen – förberedelser, bokning av det som behövs under festen och efterarbetet.
  • Eftersom det ofta är en kombination av elever under och över 18 år som deltar på festen krävs kontroll över vem som får alkoholhaltig dryck om det erbjuds på festen.