Fotografering

Har du möjlighet så är det alltid något extra att anlita en professionell fotograf för att ta individuella/gruppbilder  innan eller på själva festen men det vanligaste är att låta  familj och vänner ta foton under festen.

Ofta kan det vara bra att se till att någon närstående har ansvaret för att fånga de extra viktiga motiven så att bilderna verkligen tas.

Efter studenten kan det vara roligt att sammanställa de bästa fotografierna i ett album och skriva text till för att ha som minne. De flesta välsorterade bokhandlare har album med tomma ark där man kan fästa fotografier och skriva text. Online finns flera tjänster där man kan skapa och beställa sin egen fotobok i olika format.  

TÄNK PÅ!

  • Innan festdagen, bestäm vilka personer (och platser) som det är viktigt att ha på bild. Kanske alla gäster tillsammans? Kanske med bästa kompisarna? Informera den utsedda ’fotografen’.
  • Ta före och efter-foton från festen – det är alltid roligt att ha sen!  
  • Se till att den utrustning som ska användas fungerar och att batterierna är laddade. Samt att det finns backup om de tar slut!